Szumigraj, M. (2021). Ewa Dębska, Profile refleksyjności i typy karier. Perspektywa poradoznawcza. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, ss. 370. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 209-214 PL; 431. https://doi.org/10.34862/sp.2021.13