Kekki, M. (2021). Platformy łączące starszych i młodszych naukowców. Doświadczenia z trzech Szkół Letnich Europejskiego Programu Doktoranckiego z zakresu Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego (ECADOC). Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 235-237 PL; 457. https://doi.org/10.34862/sp.2021.17