Kaiser, I., Cygan, M., & Leśniak, O. (2021). Catherine Nafti-Malherbe Małoletni imigranci we Francji. Streszczenie wykładu. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, 238-241 PL; 460. https://doi.org/10.34862/sp.2021.18