Guichard, J. (2022). Działania wspierające konstruowanie aktywnego życia: Punkt zwrotny. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 11, 11-26 PL; 133. https://doi.org/10.34862/sp.2022.1