Skałbania, B., & Kawa, M. (2022). Teorie konstruktywistyczne w poradoznawstwie źródłem inspiracji zmian w diagnozie pedagogicznej. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 11, 27-40 PL; 147. https://doi.org/10.34862/sp.2022.2