Piorunek, M. (2022). Scenariusze edukacji i rynku pracy przyszłości – zapotrzebowanie na poradnictwo. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 11, 41-54 PL; 161. https://doi.org/10.34862/sp.2022.3