Frias, M., Alcoforado, L., & Cordeiro, A. (2022). Młodzież NEET – Portret „stanu zawieszenia”. Codzienne czynności i postrzeganie obecnego momentu w perspektywie życia. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 11, 57-80 PL; 177. https://doi.org/10.34862/sp.2022.4