Łuczak, M. (2022). Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych aglomeracji poznańskiej. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 11, 81-94 PL; 201. https://doi.org/10.34862/sp.2022.5