Redakcja. (2022). O Autorach. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 11, 251 PL; 251 ENG. Pobrano z https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp/article/view/240