Kargulowa, A. (2023). Cztery podejścia w budowaniu poradoznawstwa. Wkład polskich badaczy w tworzenie nowej dziedziny wiedzy. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 12, 11-37 PL, 153. https://doi.org/10.34862/sp.2023.1