Wołk, Z. (2023). Długotrwale bezrobotni XXI wieku. Stary problem w nowych uwarunkowaniach. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 12, 54-66 PL; 197. https://doi.org/10.34862/sp.2023.3