Ribeiro, M. A. (2023). Walidacja Dyskursywna: narzędzie narracyjne w doradztwie zawodowym dla „wrażliwych” młodych dorosłych. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 12, 69-92 PL; 213. https://doi.org/10.34862/sp.2023.4