Pieńkowski, A. (2023). Portal Mapa Karier – poradnictwo kariery bez międzyosobowego kontaktu. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 12, 95-108 PL; 239. https://doi.org/10.34862/sp.2023.5