Aszkiełowicz, A. (2023). Andrzej Ładyżyński Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020, ss. 173. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 12, 111-117 PL; 255. https://doi.org/10.34862/sp.2023.6