Nawój-Połoczańska, J. (2023). Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry UNESCO, Wrocław, 19–20 października 2022. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 12, 127-130 PL; 270. https://doi.org/10.34862/sp.2023.8