Ozimek, J. (2023). Potencjalności i konflikty wewnętrzne w perspektywie transkulturowej psychoterapii pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst poradniczy. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 12, 133-148 PL; 275. https://doi.org/10.34862/sp.2023.9