Siarkiewicz, E. (2019). Frans Meijers, Wybieram czy jestem wybieranym?, Naukowe Seminarium Poradoznawcze, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 12 kwietnia 2012 roku. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 1, 181-184 (pl), 353. https://doi.org/10.34862/sp.2012.14