Noworolnik-Mastalska, M. (2019). Rozwój profesjonalny jako uczenie się w relacjach. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 64-84 (pl), 237. https://doi.org/10.34862/sp.2013.3