Minta, J. (2019). Doktorat Joanny Kłodkowskiej: Radzenie sobie ze zmianami w organizacjach (na przykładzie pracowników OHP), Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 14 czerwca 2012 roku . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 171-173 (pl), 335. https://doi.org/10.34862/sp.2013.12