ADAMOWSKI, J. W. Daria Zielińska-Pękał (2019). Poradnictwo telewizyjne w perspektywie poradoznawczej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 304. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 9, p. 237-241 (PL), 513, 22 luty 2021.