KOLA, A. Teoria i praktyka poradnictwa w kształceniu pracowników socjalnych w Polsce. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 9, p. 206-234 (PL), 485, 22 luty 2021.