NARAGHI, N. M.; KASSAN, A.; HERZOG, A. Fenomenologiczna analiza kulturowej tranzycji nowo przybyłej młodzieży. Przesłanki dla poradnictwa międzykulturowego . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 9, p. 140-170 (PL), 420, 22 luty 2021.