LUCAS CASANOVA, M.; BILON, A.; ALEXANDER, R.; TOIVIAINEN, S.; ALBIEN, , A.-J.; PAIXÃO, M. P.; COSTA, P.; LAWTHOM, R.; COIMBRA, J. L. Sprawiedliwość społeczna w doradztwie zawodowym i poradnictwie (Career Guidance and Counselling – CGC) jako postulat niezbędny do wspierania nawigowania życiem w szybko zmieniającym się świecie. . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 9, p. 257-262 (PL), 534, 22 luty 2021.