GÓRKA, A. E. Doradcy zawodowi w szkole podstawowej. Projekt doskonalenia poradnictwa w szkole realizowany przez Fundację Imago, sierpień-grudzień, 2020 roku. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 9, p. 272-274 (PL), 548, 22 luty 2021.