NAWÓJ-POŁOCZAŃSKA, J.; SKOWROŃSKA-PUĆKA, A. Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25 marca 2021 roku. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 10, p. 217-223 PL; 439, 31 grudz. 2021.