KARGULOWA, A. Cztery podejścia w budowaniu poradoznawstwa. Wkład polskich badaczy w tworzenie nowej dziedziny wiedzy. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 12, p. 11-37 PL, 153, 7 grudz. 2023.