WOŁK, Z. Długotrwale bezrobotni XXI wieku. Stary problem w nowych uwarunkowaniach. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 12, p. 54-66 PL; 197, 7 grudz. 2023.