NAWÓJ-POŁOCZAŃSKA, J. Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry UNESCO, Wrocław, 19–20 października 2022. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 12, p. 127-130 PL; 270, 7 grudz. 2023.