OZIMEK, J. Potencjalności i konflikty wewnętrzne w perspektywie transkulturowej psychoterapii pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst poradniczy. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 12, p. 133-148 PL; 275, 7 grudz. 2023.