SIARKIEWICZ, E. Frans Meijers, Wybieram czy jestem wybieranym?, Naukowe Seminarium Poradoznawcze, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 12 kwietnia 2012 roku. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 1, p. 181-184 (pl), 353, 27 grudz. 2019.