MINTA, J. Doktorat Joanny Kłodkowskiej: Radzenie sobie ze zmianami w organizacjach (na przykładzie pracowników OHP), Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 14 czerwca 2012 roku . Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, v. 2, p. 171-173 (pl), 335, 29 grudz. 2019.