Dec, Joanna. 2019. „Poradnictwo Dla osób Z Grup Marginalizowanych – Streetworking”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 1 (grudzień), 129-41. https://doi.org/10.34862/sp.2012.7.