Słowik, Aneta. 2021. „Poradnictwo W życiu Polskiego Emigranta”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 9 (luty), 93-117 (PL), 371. https://doi.org/10.34862/sp.2020.5.