Naraghi, Negin Marie, Anusha Kassan, i Andrea Herzog. 2021. „Fenomenologiczna Analiza Kulturowej Tranzycji Nowo przybyłej młodzieży. Przesłanki Dla Poradnictwa międzykulturowego ”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 9 (luty), 140-70. https://doi.org/10.34862/sp.2020.7.