da Cruz Amorim, Rita, i Lívia Alessandra Fialho da Costa. 2021. „Choroba I Hospitalizacja. Kilka myśli O Poradnictwie Rodzinnym Jako Trosce”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 9 (luty), 277-87. https://doi.org/10.34862/sp.2020.18.