Mendel, Maria. 2021. „«Czas święty» Fazy Liminalnej. Nowa Perspektywa Racjonalizacji Doradztwa”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 9 (luty), 44-76 (PL), 322. https://doi.org/10.34862/sp.2020.3.