Dębska, Ewa, i Monika Mazur-Mitrowska. 2021. „Solidne Podstawy – Profesjonalne działania. XXXI Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych I Zawodowych RP. Warszawa, 24–25 września 2021 Roku”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 10 (grudzień), 224-29. https://doi.org/10.34862/sp.2021.15.