Nawój-Połoczańska, Joanna, i Agnieszka Skowrońska-Pućka. 2021. „Pomoc – Wsparcie społeczne – Poradnictwo. Między Teorią a Praktyką Wspierania Jednostki W życiu Osobistym, Edukacji I Pracy. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25 Marca 2021 Roku”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 10 (grudzień), 217-23. https://doi.org/10.34862/sp.2021.14.