Labbé, Sabrina. 2021. „Etyka Zawodowa Jako «mądrość praktyczna» I źródło zaangażowania Zawodowego”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 10 (grudzień), 155-72. https://doi.org/10.34862/sp.2021.9.