Kaiser, Ilona, Marzena Cygan, i Olga Leśniak. 2021. „Catherine Nafti-Malherbe Małoletni Imigranci We Francji. Streszczenie wykładu”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 10 (grudzień), 238-41. https://doi.org/10.34862/sp.2021.18.