Guichard, Jean. 2022. „Działania wspierające Konstruowanie Aktywnego życia: Punkt Zwrotny”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 11 (grudzień), 11-26 PL; 133. https://doi.org/10.34862/sp.2022.1.