Piorunek, Magdalena. 2022. „Scenariusze Edukacji I Rynku Pracy przyszłości – Zapotrzebowanie Na Poradnictwo”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 11 (grudzień), 41-54 PL; 161. https://doi.org/10.34862/sp.2022.3.