Łuczak, Marta. 2022. „Plany Edukacyjno-Zawodowe młodzieży Ostatnich Klas szkół Ponadpodstawowych Aglomeracji poznańskiej”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 11 (grudzień), 81-94 PL; 201. https://doi.org/10.34862/sp.2022.5.