Dębska, Ewa, i Monika Mazur-Mitrowska. 2022. „XXXII Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych I Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej «Razem można więcej – Osieciowani W doradztwie». Warszawa, 23–24 września 2022 Roku”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 11 (grudzień), 125-28. https://doi.org/10.34862/sp.2022.8.