Wołk, Zdzisław. 2023. „Długotrwale Bezrobotni XXI Wieku. Stary Problem W Nowych Uwarunkowaniach”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 12 (grudzień), 54-66 PL; 197. https://doi.org/10.34862/sp.2023.3.