Pieńkowski, Andrzej. 2023. „Portal Mapa Karier – Poradnictwo Kariery Bez międzyosobowego Kontaktu”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 12 (grudzień), 95-108 PL; 239. https://doi.org/10.34862/sp.2023.5.