Aszkiełowicz, Aleksandra. 2023. „Andrzej Ładyżyński Życie Rodzinne Jako Szansa Rozwoju Osobowego Z Perspektywy Pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020, Ss. 173.”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 12 (grudzień), 111-17. https://doi.org/10.34862/sp.2023.6.