Ozimek, Jacek. 2023. „Potencjalności I Konflikty wewnętrzne W Perspektywie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst Poradniczy”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 12 (grudzień), 133-48. https://doi.org/10.34862/sp.2023.9.