Minta, Joanna. 2019. „Doktorat Joanny Kłodkowskiej: Radzenie Sobie Ze Zmianami W Organizacjach (na przykładzie pracowników OHP), Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 14 Czerwca 2012 Roku ”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 2 (grudzień), 171-73. https://doi.org/10.34862/sp.2013.12.