Kławsiuć-Zduńczyk, A. (2021) „Doradztwo zawodowe w opiniach studentów pedagogiki”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 90, s. 171-196 (PL), 449. doi: 10.34862/sp.2020.8.